Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Volckerijck Loodgieter & Installatietechniek zijn gedeponeerd d.d. 19-10-2007 onder depotnr. 308/2007

 

De algemene voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos ter hand gesteld.

 

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden